Lời khuyên về tài chính cá nhân cho người trẻ
Lời khuyên về tài chính cá nhân cho người trẻ
Tuổi tác có thể làm nên những khác biệt to lớn trong kế hoạch tài chính của bạn. Khi tôi còn trẻ, tôi không nhìn cuộc đời với những tính toán của một người sắp về hưu và cuộc sống đem lại cho tôi những cơ hội mà những lứa tuổi khác sẽ không có. Bài toán nợ thế chấp mua nhà là một ví dụ tiêu biểu....